Dịch vụ


Bng ch tiêu thi gian quy trình đt hàng

 

Ni dung

Gii thích

Ch tiêu thi gian

To đơn hàng

Khách s dng công c đt hàng ca HiChina.vn đ to đơn hàng trên h thng, hoc gi thông tin sn phm đ nhân viên HiChina.vn giúp bn lên đơn hàng.

 

HiChina x lý đơn hàng, Nhân viên ca HiChina.vn kim tra đơn hàng và tiến hành thanh toán đơn hàng cho khách.

Nếu đơn hàng ca khách phát sinh thêm phí ship ni đa hoc tăng gim giá so vi lúc to đơn hàng HiChina s thông báo ti khách hàng trước khi tiến hành mua hàng

Trong vòng 24h t khi khách đt cc cho đơn hàng

Shop gi hàng cho đơn v vn chuyn -

Shop đóng gói hàng và gi hàng cho đơn v vn chuyn

 

24-72h

(Tuỳ thuc vào trng thái xư lý đơn hàng ca shop)

Vn chuyn ni đa TQ đến kho HiChina ti TQ

Đơn v vn chuyn s giao hàng ti kho ca HiChina ti Trung Quc

3-6 ngày

(Tuỳ thuc shop đa ch xa hay gn)

Kho HiCHina Hà Ni nhn hàng

HiChina s tiến hành làm th tc quan gi hàng v đa ch Hà Ni

Trong vòng 48h t khi ký nhn hàng ti kho TQ

Khách nhn hàng

Khách hàng đến đa ch HiChina nhn hàng hoc HiChina s gi hàng qua các hãng vn chuyn như Viettel Post, Giaohangtietkiem….

Tuỳ thuc khách la chn hình thc

Ch tiêu thi gian toàn trình t khi lên đơn đến khi nhn được hàng

T 5 -10 ngày