Câu hỏi thường gặp

 • 1
  Tỷ giá trên HiChina.VN được tính như thế nào?
 • 2
  Tôi muốn tạo đơn hàng thì phải làm như thế nào?
 • 3
  Khi đặt đơn nhập hàng tôi phải đặt cọc trước bao nhiêu?
 • 4
  Chi phí để mua một đơn hàng được tính như nào?
 • 5
  Phí ship từ nhà cung cấp Trung Quốc tới kho nhận hàng của HiChina.VN được tính như thế nào?
 • 6
  Tôi mua những món hàng giá trị cao chẳng may mất hàng, tôi có được hoàn lại tiền không?
 • 7
  Tôi có được bồi thường khi hàng của tôi nhầm size, nhầm màu không?
 • 8
  Sau khi đặt cọc thì bao lâu đơn hàng của tôi sẽ được đặt mua?
 • 9
  Sau khi hàng về đến kho Trung Quốc của HiChina thì bao lâu hàng sẽ về đến kho Việt Nam?
 • 10
  Tiền hàng đã đặt cọc mà tôi hủy đơn thì sau bao lâu tôi có thể lấy lại khoản tiền đó?